SPSZ rekomenduje komponenty do produkcji szyb zespolonych

Zapraszamy do zapoznania się z listą materiałów i komponentów do produkcji szyb zespolonych rekomendowanych przez SPSZ.

Co Ty wiesz o szybie?

Produkcja szyb zespolonych wymaga dużej dokładności, znajomości technologii i szczegółowej wiedzy na temat używanych komponentów. Jak się okazuje, wśród producentów istnieją duże rozbieżności.

Przenikalność pary wodnej i gazów dla różnych systemów klejenia szyb zespolonych

Z licznych polimerów, które zostały poznane do chwili obecnej, wyróżnić możemy cztery polimery bazowe używane w systemach do uszczelniania szyb zespolonych.

Definica szkła (wg Wikipedii)

Szkło - według normy ASTM-162 (1983 r.) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.

Kilka uwag na temat sita molekularnego stosowanego w szybach zespolonych

Nazewnictwo: zamiennie w stosunku do sita molekularnego można używać określenia: adsorbent wilgoci, zeolit syntetyczny, "osuszacz", pochłaniacz wilgoci.

Szprosy

Szprosy międzyszybowe, czy inaczej mówiąc szczebliny, to ozdobne elementy montowane między szybami.


Copyright © 2009 Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja MNS Design
powered by CMSHYDRAportal2